مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان :

تیم پزشکی به منطقه محروم کوی مندلی اهواز اعزام شد

به همت کانون بسیج جامعه پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان ۸۰ بیمار منطقه کوی مندلی اهواز بصورت رایگان ویزیت و مداوا شدند.

به گزارش روابط عمومی بسیج جامعه پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان در ادامه برنامه اعزام گروه های جهادی درمانی و پزشکی به مناطق محروم و بی بضاعت اهواز، روز چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ تیمی متشکل از پزشک، پرستار و تکنسین دارویی در منطقه کوی مندلی ، مسجد اهل بیت (ع) مستقر شدند و ۸۰ بیمار نیازمند به خدمات پزشکی ویزیت شدند و داروی رایگان دریافت کردند.

یکی دیگر از اقدامات این گروه جهادی که با استقبال اهالی منطقه همراه بود، غربالگری فشارخون و قندخون بود که بیش از ۸۰ نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند و در پایان از زحمات همکاران گرامی آقای دکتر ابوالحسن زاده ، خانم ساکی، آقای منشداوی تشکر و قدردانی گردید.