مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان :

تیم پزشکی به منطقه محروم منطقه ام الطمیر اهواز اعزام شد

به همت کانون بسیج جامعه پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان بیماران نیازمند منطقه ام الطمیر اهواز بصورت رایگان ویزیت و مداوا شدند.

به گزارش روابط عمومی بسیج جامعه پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان در ادامه برنامه اعزام گروه های جهادی درمانی و پزشکی به مناطق محروم و بی بضاعت اهواز، روز جمعه ۲۱بهمن ماه ۱۴۰۱ تیمی متشکل از پزشک، پرستار و تکنسین دارویی در منطقه ام مطمیر ، در مسجد امام علی (ع) مستقر شدند و تعداد ۹۲ بیمار نیازمند به خدمات پزشکی ویزیت شدند و داروی رایگان دریافت کردند.

یکی دیگر از اقدامات این گروه جهادی که با استقبال اهالی منطقه همراه بود، غربالگری فشار خون و قند خون بود که بیش از ۹۲ نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند و در پایان از زحمات همکاران گرامی آقای دکتر چاروسایی ،خانم ساکی، آقای منشداوی تشکر و قدردانی گردید.