مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان

تمدید ارائه خدمات ویزیت رایگان متخصص اطفال در منطقه محروم عین دو

سرکار خانم دکتر نقدی با حضور در مناطق محروم عین دو و در درمانگاه طریق الحسین (ع) به ویزیت بیماران و مراجعین پرداختند.

به گزارش مسئول روابط عممی کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان با توجه به استقبال عموم مردم در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ متخصص اطفال سرکار خانم دکتر نقدی با حضور در مناطق محروم عین دو و در درمانگاه طریق الحسین (ع) به ویزیت بیماران و مراجعین می پردازند.

ارجاع به بخش های آزمایشگاهی و معرفی جهت دریافت خدمات تخصصی تر نیز توسط ایشان انجام پذیرفت.