مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان لالی

تقدیر کانون بسیج جامعه پزشکی لالی از امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان لالی

به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان لالی صورت گرفت.