مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

تقدیر از کانون بسیج جامعه پزشکی در دیدار فرمانده محترم ناحیه سپاه شهرستان مسجد سلیمان

دیدار فرمانده محترم ناحیه جناب سرهنگ پاسدار حسن محمودی با گروه های جهادی فعال شهرستان مسجدسلیمان برگزار و مسائل، نواقص و معایب مطرح شد.

دیدار فرمانده محترم ناحیه جناب سرهنگ پاسدار حسن محمودی با گروه های جهادی فعال شهرستان مسجدسلیمان برگزار و مسائل، نواقص و معایب مطرح شد.
دراین جلسه ازخدمات ارزنده وخالصانه کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان توسط فرمانده محترم سپاه ناحیه تجلیل شد.
جلسه بنابه درخواست بسیج سازندگی ناحیه مقاومت مسجدسلیمان درتاریخ ۲۹فروردین ماه۱۴۰۲برگزارگردید.