مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان

تشکیل جلسه حلقه صالحین توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان

 جلسه حلقه صالحین در تاریخ 20 تیر 1401 توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان تشکیل شد.

جلسه حلقه صالحین در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان تشکیل شد. این جلسه با موضوعیت گرامیداشت دهه امامت و ولایت، اهمیت امربه معروف ونهی ازمنکر در جامعه و رعایت و حفظ حجاب و عفاف برگزار شد.