در راستا تقدیر و تشکر از بسیجیان کادر پزشکی حاضر در مرز چذابه و شلمچه صورت گرفت :

تجلیل از پزشکان و پرستاران جهادی در ایام اربعین اباعبدالله الحسین (ع) ۱۴۰۲

مراسم تقدیر از پزشکان و پرستاران بسیجی  که به صورت جهادی و داوطلبانه در دو مرز چذابه و شلمچه در ایام اربعین به زائرین اباعبدالله الحسین (ع) خدمات پزشکی ارائه می دادند توسط سازمان بسیج جامعه بسیج پزشکی خوزستان برگزار شد.

مراسم تقدیر از پزشکان و پرستاران بسیجی  که به صورت جهادی و داوطلبانه در دو مرز چذابه و شلمچه در ایام اربعین به زائرین اباعبدالله الحسین (ع) خدمات پزشکی ارائه می دادند توسط سازمان بسیج جامعه بسیج پزشکی خوزستان برگزار شد.