به مناسبت روز جهانی بهداشت دست :

بزرگداشت روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان ابوذر اهواز

آموزش اهمیت رعایت بهداشت دست به صورت استفاده از آب و صابون و محلول های ضدعفونی جهت پیشگیری از بیماری های واگیردار و ارتقاء سطح سلامت افراد توسط سوپروایزر کنترل عفونت، دفتر بهبود کیفیت، مسئول بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی بیمارستان ابوذر مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ به مناسبت روز جهانی بهداشت دست، جشن بهداشت دست در سالن جلسات مدیریت برگزار گردید.

این جشن که با حضور دکتر حسین زاده ریاست، دکتر فضل علی زاده مدیریت، دکتر شمسی زاده فوق تخصص بیماری های عفونی، مسئول کنترل عفونت  و مسئولین بخش ها و واحد ها برگزار شد، ضمن نمایش فیلم های آموزشی در خصوص شستشوی صحیح دست در پنج موقعیت مربوطه توسط مسئول کنترل عفونت، به تعدادی از مسئولین بخش ها و پرسنلی که بهترین عملکرد را در کنترل عفونت و بهداشت دست داشتند هدایایی اهدا گردید.