مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

برگزاری کنفرانس آموزشی پیشگیری از اعتیاد در بیمارستان نفت مسجدسلیمان

به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر، کنفرانس آموزشی اختلال مصرف مواد، ویژه والدین، توسط کارشناس ارشد روانشناسی عضو کانون بسیج جامعه پزشکی مسجدسلیمان برگزار گردید.

این کنفرانس آموزشی، به مناسبت روز جهانی و هفته مبارزه با مواد مخدر (۳۰ خرداد لغایت ۵ تیر)، توسط فرانک احمدپور کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مسئول واحد سلامت روان و با حضور جمعی از پرسنل در سالن کنفرانس زنده یاد دکتر نهاوندی برگزار شد.

احمدپور از اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان در ابتدا گفت اختلال مصرف مواد یعنی تمایل شدید فیزیکی و روانی به داروها با مواد مجاز وغیر مجاز. وی سپس به بیان انواع مواد اعتیاد آور پرداخت و اظهار داشت: مواد افیونی، توهم زاها، تحریک کننده ها، آرامبخش ها یا مهار کننده ها، کانابیس ها و مواد استنشاقی جز انواع مواد اعتیادآور بوده که مصرف هر کدام از آنها، می توانند منجر به بروز اختلال در فرد شوند.

وی گفت: اختلال مصرف مواد منجر به بروز عوارض فردی، اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی می گردد. کاهش انگیزه، کاهش مسئولیت پذیری، کاهش اراده، تغییر روابط با اعضای خانواده و اطرافیان و کاهش راندمان کاری، ناشی از بروز همین عوارض هاست.

کارشناس ارشد روانشناسی بیمارستان نفت افزود: عوامل موثر بر گسترش این گونه اختلالات مصرف مواد عبارتند از: محیط های خانوادگی پر تنش، شخصیت فرد، خانواده های بد سرپرست یا بی سرپرست، فقر، بیکاری و در دسترس بودن مواد.

احمدپور بیان داشت: برای ارتقاء سطح سلامت در جامعه و پیشگیری از تبعات و عوارض ناشی از اختلالات مصرف مواد، ضرورت دارد تا سطح دانش و آگاهی والدین و فرزندان را برای شناخت و توجه بیشتر، با برگزاری برنامه های آموزشی و ارائه راهکارهای مناسب و متناوب در این زمینه، افزایش دهیم. از جمله این که در محیط خانواده آموزش فرزندان توسط والدین، صحبت با آنها در این موارد و گوش دادن فعال به فرزندان نقش بسیار مهمی در پیشگیری دارد. باید به سوالات فرزندان در این گونه موارد بخوبی پاسخ داد و رفتارهای مثبت ایشان را تشویق نمود. همچنین مهربانی و قاطعیت توام والدین با فرزندان و الگوی مناسب برای ایشان بودن، نقش مهمی در افزایش آگاهی فرزندان نسبت به اختلال مصرف مواد دارد. خانواده ها ضمن تقویت نقش نظارتی خود به عنوان والدین آگاه، در دوست یابی فرزندان مراقبت بیشتری نمایند.