مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

برگزاری کلاس تفسیر قرآن به مناسبت هفته حجاب و عفاف در بیمارستان نفت مسجدسلیمان

کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان به مناسب هفته حجاب و عفاف کلاس تفسیر قرآن با محوریت سوره نور برگزار نمود.

کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان به مناسب هفته حجاب و عفاف کلاس تفسیر قرآن با محوریت سوره نور برگزار نمود.
این کلاس آموزشی با تدریس سرکار خانم سید احمدی در محل بیمارستان نفت مسجدسلیمان تشکیل گردید.