مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

برگزاری کلاس آموزش قرآن کریم و مفاهیم در بیمارستان نفت مسجدسلیمان

کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان اقدام به برگزاری کلاس آموزش قرآن کریم و مفاهیم قرآنی در بیمارستان نفت این شهرستان نمود.

کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان اقدام به برگزاری کلاس آموزش قرآن کریم و مفاهیم قرآنی در بیمارستان نفت این شهرستان نمود.