مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

برگزاری کارگاه پیشگیری از اعتیاد در پایگاه نمره هشت مسجدسلیمان

کارگاه پیشگیری از اعتیاد به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان و به مناسبت هفته اعتیاد در پایگاه نمره هشت برگزار گردید.

کارگاه پیشگیری از اعتیاد به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان و به مناسبت هفته اعتیاد در پایگاه شهید زمان محمودی نمره هشت برگزار گردید.
در این کارگاه یک ساعته به موضوعاتی از قبیل اهمیت داشتن سبک صحیح زندگی بر پایه آموزه های دینی و اخلاقی، مهارت های نه گفتن، آشنایی با انواع اعتیاد، انواع مواد مخدر و مضرات سیگار و مواد مخدر پرداخته شد.
مدرس کارگاه آقای یعقوب مدملی از اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان بودند.