مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

برگزاری کارگاه جهاد تبیین (طرح ولایت) در بیمارستان نفت مسجدسلیمان

از سری جلسات جهاد تبیین با محوریتتوانمندسازی و مهارت افزایی تربیتی و معارف و اندیشه های اسلامی(طرح ولایت) در بیمارستان نفت مسجدسلیمان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان، از سری جلسات جهاد تبیین با محوریت توانمندسازی و مهارت افزایی تربیتی و معارف و اندیشه های اسلامی(طرح ولایت) در بیمارستان نفت مسجدسلیمان برگزار گردید.
در این کارگاه آموزشی دو ساعته با تدریس سرکار خانم نجفی مدرس حوزوی، مباحثی از قبیل لزوم ترویج ارزش های ناب اسلامی و پاسخ به شبهات مطرح گردید.