مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

برگزاری وبینار آموزشی مقابله با سقط جنین در بیمارستان نفت مسجدسلیمان

در ایام هفته ملی جوانی جمعیت و فرزندآوری، وبینار آموزشی مقابله با سقط جنین توسط کارشناس مامایی بیمارستان نفت مسجدسلیمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان، در این وبینار که توسط مهناز عین الوند کارشناس مامایی این بهداری و با همکاری واحد آموزش ستاد سازمان با تامین زمان استفاده از skyroom برگزار شد، عین الوند روشهای علمی و معتبر مقابله با سقط جنین را توضیح داد.

وی در ابتدا گفت: مقابله با سقط جنین مسئله ای است که در کلیه کشورها و فرهنگ ها مورد بحث و مجادله بوده و قوانین رسمی و عرفی گوناگونی در سراسر جهان برای آن موجود است.

عین الوند از اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان ادامه داد: با توجه به اینکه در کشور ما بارداری های ناخواسته یکی از علل اصلی افزایش آمار سقط جنین است می توان با آگاهی زوجین جهت پیشگیری از وقوع حاملگی های ناخواسته، به میزان زیادی از سقط جنین پیشگیری نمود.

کارشناس مامایی بهداشت و درمان نفت مسجدسلیمان ابراز کرد: با توجه به عوارض جسمی و روانی متعددی که متعاقب سقط جنین برای مادر قابل پیش بینی است، حتی در موارد حاملگی ناخواسته هم تصمیم در مورد سقط نیاز به بررسی چند باره دارد.

وی افزود: در برخی کشورها قوانین جالبی نیز برای پیشگیری از سقط تدوین شده که به عنوان نمونه می توان به تحویل نوزاد ناخواسته به خانواده های فاقد فرزند اشاره نمود. همچنین می توان با تسهیل قوانین ” فرزند خواندگی ” در کشور، از سقط بسیاری بارداری های ناخواسته پیشگیری کرد.