برگزاری همایش کارکنان موسسه خدمات درمانی بسیجیان خوزستان

برگزاری همایش کارکنان موسسه خدمات درمانی بسیجیان خوزستان

برگزاری همایش کارکنان موسسه خدمات درمانی بسیجیان خوزستان در مورخ 1402/04/21 ودر محل سرپرستی موسسه برگزار گردید.

برگزاری همایش کارکنان موسسه خدمات درمانی بسیجیان خوزستان در مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ودر محل سرپرستی موسسه برگزار گردید. در این همایش ونشست صمیمانه نکاتی در خصوص اعتماد به نفس و توجه به تلاش و کار و نیز مسائل اخلاقی توسط مسئول محترم سرپرستی موسسه بیان گردید . سپس نکاتی در خصوص تعمیرات ونگهداری و استفاده بهینه از وسایل وتجهیزات توسط مسئول تجهیزات موسسه ارائه شد.

در پایان مراسم نیز از نفرات برگزیده  مسابقه غدیر و از بانوان نمونه عفاف وحجاب تقدیر وتشکر به عمل آمده وهدایایی تقدیم گردید.