مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک :

برگزاری مراسم دیدار با خانواده شهدا

دیدار مسئولین شهرستانی شهرستان باغملک با خانواده معظم شهدا و جانباز 8 سال دفاع مقدس

به گزارش روابط عمومی کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک ، به این کانون و با همکاری ریاست بنیاد شهید، سرگرد اکبر ممببنی فرمانده حوزه بسیج ادارات و امیری کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک و تشکل فرزندان شاهد این شهرستان دیدار با خانواده شهیدان علی امیری و محمدحسین احمد زاده و جانباز مصطفی سروستانی انجام شد.
در این دیدار با هدف تجدید میثاق با شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار گردید
در مراسم مذکور اظهار نمودند : شهیدان با گذشتن از جان و زندگی خود از کشورشان دفاع نموده و آرامش کنونی جامعه را مدیون این عزیزان دانستند .