مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان

برگزاری دعای پرفیض زیارت عاشورا توسط کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان بیمارستان شهیدزاده