مسئول دفتر بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان

برگزاری حلقه صالحین خواهران بسیجی بسیج جامعه پزشکی مسجد سلیمان

جلسه حلقه صالحین دفتر بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان با حضور خواهران بسیجی در شهرستان مسجد سلیمان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان، مسئول دفتر بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان گفت: این جلسات ماهیانه در محل دفتر بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان برگزار میشود.

مسئول دفتر بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان در ادامه عنوان کرد : این جلسات بصورت ماهیانه و باموضوعات برنامه ریزی شده (موضوع هرماه مشخص شده است) برگزارمیگردد. در این جلسه که مورخ ششم اردیبهشت۱۴۰۱ درمحل دفتر بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان تشکیل شد پیرامون اهمیت امر به معروف و نهی ازمنکر و نیزدعوت به شرکت فعال در راهپیمایی روز قدس در دفاع از مردم مظلوم فلسطین صحبت شد.