کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان

برگزاری جلسه کمیته آموزشی و اطلاع رسانی ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی ویژه پیاده روی اربعین حسینی (ع)

جلسه کمیته آموزش و اطلاع رسانی ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی ویژه پیاده روی اربعین حسینی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان¸جلسه کمیته درون بخشی آموزش و اطلاع رسانی (( ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی ویژه پیاده روی اربعین حسینی (ع)  )) بمنظور جلب مشارکت سازمان ها و ارگان های مختلف در راستای حفظ سلامت زائران محترم با همت گروه آموزش و ارتقای سلامت با حضور معاون فنی ¸مسئول بسیج جامعه پزشکی ¸نماینده حراست دانشکده ¸کارشناس روابط عمومی و مسئولین واحدهای فنی برگزار گردید .

به گفته مدیر گروه آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت ‚با اجرای برنامه ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی ویژه پیاده روی اربعین حسینی (ع) و بمنظور ارتقاء سواد سلامت جامعه ‚برنامه های آموزشی بشکل حضوری و مجازی صورت میپذیرد.

این برنامه با شناسائی و جلب مشارکت مسئولین کاروانها – موکبها و هیات مذهبی آغاز و پس از جذب و توانمند سازی رابطین ادارات و بهره گیری از داوطلبان سلامت محله ‚ انتقال اطلاعات به جامعه آغاز می گردد . برنامه با توانمندسازی و برگزاری جلسات آموزشی به زائران محترم ‚  از ابتدای اربعین تا بازگشت افراد ادامه خواهد یافت .

در طول سفر محتوای آموزشی مورد نیاز در اختیار مواکب و زائران قرار می گیرد همچنین اطلاعات اموزشی از طریق کانالهای آموزشی مجازی و رسانه ها با همراهی رابطین سلامت اربعین و داوطلبان سلامت محله ادامه خواهد داشت .