کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان

برگزاری جلسه شورای امر به معروف نهی از منکر دانشکده علوم پزشکی بهبهان

جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده علوم پزشکی بهبهان توسط مسئول کانون بسیج برگزار شد.

به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان، جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده علوم پزشکی بهبهان روز یک شنبه ۲ اردیبهشت ماه با حضور مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی ‚ امام جماعت دانشکده ‚ مدیر فرهنگی معاونت آموزش، و مسئول دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده علوم پزشکی بهبهان برگزار شد

در ابتدای این جلسه دکتر دیف رخش مدیر کانون بسیج با بیان دغدغه ها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر اعم از عفاف و حجاب و پوشش حرفه ای خواستار رعایت این امر در تمامی واحدهای زیر مجموعه علوم پزشکی شد .

مهندس شهبازی مدیر فرهنگی دانشجویی معاونت آموزش با بیان جزئیاتی از طرح انطباق نظیر مسائل ناهمگن ‚ حمایت از کالای ایرانی و اصلاح الگوی مصرف ‚ بر لزوم تشکیل شوراهای امر به معروف در بیمارستانها تاکید کرد .