قدردانی از پرسنل ماما در روز جهانی ماما

برگزاری جشن روز ماما و تقدیر از کارکنان نمونه بیمارستان امیرالمومنین (ع)

قدردانی از پرسنل ماما در روز جهانی ماما توسط مدیریت بیمارستان و کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین (ع)

به مناسبت فرارسیدن روز جهانی ماما ریاست، مدیر و جمعی از مسئولین بیمارستان امیرالمومنین (ع) و مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان با حضور در بخش های زایشگاه و بخش زنان ضمن تبریک این روز به همه ماما ها با لوح تبریک و شیرینی وشکلات از تک تک این عزیزان قدردانی نمودند.