مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

برگزاری جشن به مناسبت دهه کرامت در بیمارستان تامین اجتماعی مسجدسلیمان

به مناسبت دهه کرامت دربیمارستان تامین اجتماعی شهرستان مسجدسلیمان پخش شیرینی و اهداءگل به دختران وخواهرانی که نامشان معصومه وبرادرانی که نامشان رضا است توسط بسیج جامعه پزشکی آن مرکز برگزار گردید

به مناسبت دهه کرامت دربیمارستان تامین اجتماعی شهرستان مسجدسلیمان پخش شیرینی و اهداءگل به دختران وخواهرانی که نامشان معصومه وبرادرانی که نامشان رضا است توسط بسیج جامعه پزشکی آن مرکز برگزار گردید و همچنین نصب بنر و فضاسازی در این مرکز درمانی صورت پذیرفت