مسئول روابط عمومی بسیج جامعه پزشکی شهرستان ماهشهر

برگزاری ایستگاه نقاشی کودک جهت خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به همت کانون بسیج جامعه پزشکی ماهشهر

صبح امروز در حاشیه اعزام گروه پزشکی تخصصی کانون بسیج جامعه پزشکی به شهر بندر امام خمینی (ره) با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) ایستگاه نقاشی کودک با حضور کودکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) ماهشهر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان ماهشهر ، این مراسم که در حاشیه اعزام تیم تخصصی به شهر بندر امام خمینی (ره) برگزار گردید با همکاری کمیته امام خمینی (ره) ایستگاه نقاشی کودک ویژه کودکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ برگزار شد.

همچنین در پایان مراسم سرکار خانم محیط ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بندر امام خمینی (ره) به تمامی کودکانی که نقاشی رسم کرده بودند هدایایی تقدیم کردند.