مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

برگزاری ایستگاه صلواتی به مناسبت دهه کرامت در بیمارستان نفت مسجدسلیمان

به مناسبت بزرگداشت دهه کرامت ایستگاه صلواتی درمحوطه بیمارستان نفت برگزار گردید

بمناسبت دهه کرامت ایستگاه صلواتی توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان درمحوطه جلوی بیمارستان نفت برگزار گردید.