مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین (ع)

برگزاری ایستگاه سلامت و توزیع ماسک بین نمازگزاران عید فطر به همت کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین (ع)

به همت کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین (ع) انجام شد

همزمان با برگزاری نماز عید فطر ، کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین (ع) اقدام به برگزاری ایستگاه سلامت بین نمازگزاران عید سعیدفطر در منطقه محروم شهرک پیام نمود که دراین کار خیرخواهانه اقدامات ذیل انجام گردید

۱- غربالگری۶۱نفر

۲- توزیع ماسک بین کلیه نمازگزاران آقا و خانم به تعداد۱۰ بسته ماسک

۳- غربالگری و مشاوره دیابت در منزل فرد ناتوان