مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان

برگزاری ایستگاه سلامت در قاب رزمایش جهادگران فاطمی توسط کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان

رزمایش جهادگران فاطمی و و برگزاری ایستگاه سلامت در محل سالن فرهنگی فجر شهرستان بهبهان برگزار شد.

به مناسبت رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی، مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان خبر داد : در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه این کانون اقدام به برپایی ایستگاه سلامت در محل سالن فرهنگی فجر نموده است. در این ایستگاه ،از افراد تست قند خون وفشار خون انجام گرفت و آموزش های لازم داده شد. همچنین واکسیناسیون کرونا برای داوطلبین انجام شد.