مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان

برگزاری اولین دوره مقدماتی آموزشی بانوی فاطمی در راستای تحکیم خانواده و فرزند آوری

برگزاری اولین دوره مقدماتی آموزشی بانوی فاطمی در راستای تحکیم خانواده و فرزند آوری

برگزاری اولین دوره مقدماتی آموزشی بانوی فاطمی در راستای تحکیم خانواده و فرزند آوری با حضور اساتید دکترای روانشناسی و روان درمانگر از اصفهان، کارشناس تغذیه و طب سنتی و کارشناس مامایی جهت ۲۰ نفر  برگزار گردید.

این کارگاه به صورت رایگان و در محل موقوفه امام رضا کیانپارس برگزار شد.