کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان

برگزاری آئین غباررویی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام بهبهان بمناسبت هفته سلامت

برگزاری آئین غباررویی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام بمناسبت هفته سلامت توسط بسیجیان دانشکده علوم پزشکی بهبهان انجام شد .

به گزارش کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان ‚ همزمان با هفته سلامت و با حضور جمعی از بسیجیان ‚ اعضای هیات رئیسه ‚ کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی بهبهان مراسم غباررویی و عطر افشانی زار مطهر شهدای گمنام شهر دارالمومنین بهبهان انجام شد.