برپایی موکب طریق الحسین ع در منطقه عین دو همجوار درمانگاه طریق الحسین ع

برپایی موکب طریق الحسین (ع) در منطقه عین دو همجوار درمانگاه طریق الحسین (ع)

به مناسبت نزدیک شدن به اربعین حسینی و جهت رفاه حال زوار محترم و پذیرایی از راهپیمایان حسینی موکب طریق الحسین (ع) در منطقه عین دو همجوار درمانگاه طریق الحسین (ع)  برپا گردید.

به مناسبت نزدیک شدن به اربعین حسینی و جهت رفاه حال زوار محترم و پذیرایی از راهپیمایان حسینی موکب طریق الحسین ع در منطقه عین دو همجوار درمانگاه طریق الحسین ع  برپا گردید.