برپایی موکب حضرت عباس علیه السلام درمانگاه ایثارگران بسیج ۲ کوت عبدالله

برپایی موکب حضرت عباس علیه السلام درمانگاه ایثارگران بسیج ۲ کوت عبدالله

 به مناسبت ماه محرم برپایی موکب حضرت عباس علیه السلام درمانگاه ایثارگران بسیج ۲ در منطقه کوت عبدالله اجرا شد

به همت همکاران درمانگاه ایثارگران کوت عبدالله و  به مناسبت ماه محرم برپایی موکب حضرت عباس علیه السلام درمانگاه ایثارگران بسیج ۲ در منطقه کوت عبدالله اجرا و

پذیرایی از عموم مردم و نیز ارائه خدمات درمانی در درمانگاه به مراجعین نیازمند نیز انجام گردید.