مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

برپایی ایستگاه صلواتی ورودی بیمارستان نفت مسجد سلیمان بمناسبت هفته دفاع مقدس

بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان درب ورودی بیمارستان نفت این شهرستان، ایستگاه صلواتی برپا و توزیع کیک وآبمیوه انجام گردید.

بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان درب ورودی بیمارستان نفت این شهرستان، ایستگاه صلواتی برپا و توزیع کیک وآبمیوه انجام گردید.