مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

برپایی ایستگاه صلواتی در مراکز درمانی نفت مسجدسلیمان به مناسبت ایام محرم

ایستگاه صلواتی در پلی کلینیک و درمانگاه نور نفت مسجدسلیمان برپا گردید و توزیع شربت به یاد آقا امام حسین(ع) و یاران باوفایشان، دربین بیماران ومراجعین صورت گرفت.

ایستگاه صلواتی در پلی کلینیک و درمانگاه نور نفت مسجدسلیمان برپا گردید و توزیع شربت به یاد آقا امام حسین(ع) و یاران باوفایشان، دربین بیماران ومراجعین صورت گرفت.