مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت عید غدیر غم در بیمارستان ولی عصر (ع) بهبهان

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت عید غدیر خم در بیمارستان ولی عصر (ع) برگزار شد .

🔷 به گزارش کانون بسیج دانشکده علوم پزشکی بهبهان در روز پنج شنبه مورخه ۱۵/۴/۱۴۰۲  در بیمارستان ولی عصر (ع) بهبهان ایستگاه صلواتی انجام شد .

در این مراسم با پذیرایی شیرینی و شربت این این بزرگ را جشن گرفتن .