مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک :

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت عید سعید غدیر خم

به مناسبت عید غدیر پخش شربت، شیرینی و توزیع ماسک رایگان از جمله خدمات ارائه شده در ایستگاه صلواتی بود.

به گزارش خبرنگار کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک، به مناسبت عید غدیر در محل ورودی بیمارستان شهید طباطبایی باغملک، پخش شربت و شیرینی و توزیع ماسک رایگان ایستگاه صلواتی برگزار کردند