مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

برپایی ایستگاه سلامت در نماز جمعه شهرستان مسجد سلیمان به مناسبت هفته دفاع مقدس

به مناسبت هفته دفاع مقدس ایستگاه سلامت در نمازجمعه شهرستان مسجدسلیمان توسط کانون بسیج جامعه پزشکی این شهرستان برپا گردید.

به مناسبت هفته دفاع مقدس ایستگاه سلامت در نمازجمعه شهرستان مسجدسلیمان توسط کانون بسیج جامعه پزشکی این شهرستان برپا گردید.
در این برنامه چک قندخون، فشارخون و آموزش های مرتبط باسلامت انجام گردید.