مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک :

برپایی ایستگاه سلامت در محل برگزاری یادواره شهدای باغملک

برپایی ایستگاه سنجش سلامت و مستقر نمودن اکیپ پزشکی در محل برگزاری یادواره شهدای با همکاری شبکه بهداشت و درمان

در این برنامه خیرخواهانه که بهت همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک برگزار گردید تعداد ۴۰۰ نفر ویزیت رایگان و تست فشارخون و قند خون انجام شد و تعداد ۱۰۰ نفر دارو رایگان تحویل داده شد و آموزشهای لازم به ویژه در زمینه سیاست های جوانی جمعیت توسط کارشناسان حوزه سلامت ارائه گردید و مشاوره بیماری های واگیر و غیر واگیر از جمله اقدامات این روز بوده است