مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان :

برپایی ایستگاه سلامت در حاشیه برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن

ایستگاه سلامت کانون بسیج جامعه پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان در محل آغاز راه پیمایی دایر شد و به مردم خدمت رسانی صورت گرفت.

این ایستگاه سلامت توسط کانون بسیج جامعه پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعیی خوزستان با همکاری کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین (ع) مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان و مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه برپا شد و خدماتی از قبیل: پایش فشارخون، قند خون و همچنین آموزش بهداشت در آن به مراجعه کنندگان ارائه گردید.