مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک :

برپایی ایستگاه سلامت در اولین یادواره شهدای نیروی انتظامی شهرستان باغملک

اولین یادواره شهدای انتظامی شهرستان باغملک در شهر صیدون با حضور کادر پزشکی کانون بسیج جامعه پزشکی سپید جامگان سلامت شهرستان باغملک برگزار شد.

برپایی ایستگاه سنجش سلامت در محل برگزاری اولین یادواره شهدای نیروی انتظامی شهرستان باغملک در شهر صیدون در این ایستگاه تست فشارخون و توزیع ماسک به صورت رایگان انجام شد

به گزارش خبرنگار کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک، اولین یادواره شهدای نیروی انتظامی شهرستان باغملک برگزار شد.