مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان

برپایی ایستگاه سلامت به مناسبت هفته سلامت توسط کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان

به همت کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان در هفته سلامت ، ایستگاه سلامت در شهرستان بهبهان برای عموم مردم خدمات رایگان ارائه شد.

کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان به مناسبت هفته سلامت ۱۷ اردیبهشت . اقدام به برپایی ایستگاه سلامت نمودند. در این ایستگاه ،از افراد تست قند خون و تست فشارخون انجام گرفت و آموزش های لازم داده شد.همچنین واکسیناسیون کرونا برای متقاضیان انجام شد.