به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان

برپایی ایستگاه سلامت به مناسبت عید غدیر خم

به مناسبت عید سعید غدیر در تاریخ ۲۶ تیرماه کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان اقدام به برپایی ایستگاه سلامت در حسینیه حضرت ابوالفضل شهر منصوریه نمود.

به مناسبت عید سعید غدیر در تاریخ ۲۶ تیرماه کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان اقدام به برپایی ایستگاه سلامت در حسینیه حضرت ابوالفضل شهر منصوریه نمود. در این ایستگاه یک پزشک عمومی به ویزیت رایگان بیماران پرداخت. کانون بسیج جامعه پزشکی دیشب نیز در جشن بزرگ غدیر خم در مصلی امام زاده حیدر اقدام به برپایی ایستگاه سلامت در دو قسمت مردان و زنان و توزیع ماسک بین شرکت کنندگان در این جشن پرداخت.