مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

برپایی ایستگاه سلامت به مناسبت روز عرفه در مسجدسلیمان

به مناسبت روز عرفه، ایستگاه سلامت درمسجدجامع نمره یک توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان برگزار گردید.

به مناسبت روز عرفه، ایستگاه سلامت درمسجدجامع نمره یک توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان برگزار گردید. در این ایستگاه چک قندخون، فشارخون، تب سنجی و چک اکسیژن خون و آموزش های مرتبط با سلامت صورت گرفت.