به همت دانشکده علوم پزشکی بهبهان :

برپایی ایستگاه آموزش همگانی در مبادی ورودی شهرستان بهبهان

برپایی ایستگاه آموزش همگانی در مبادی ورودی شهرستان توسط آموزش بهداشت و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی بهبهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان , واحد آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی با همکاری سازمان هلال احمر شهرستان بهبهان از اول تعطیلات نوروزی اقدام به برپایی ایستگاه سلامت در پارک بعثت نموده است . در طرح سلامت و ایمنی مسافران نوروزی , ایستگاه سلامت معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی بهبهان در ایام تعطیلات اقدام به ارائه آموزش های چهره به چهره و توزیع پمفلت و رسانه های آموزش در خصوص پیشگیری از حوادث ترافیکی , مسمومیت غذایی و دارویی , خود مراقبتی در مسافران نوروزی و همچنین کتابچه ی ازدواج جوانان و فرزند آوری و سایر موضوعات سلامتی و بهداشتی می نماید .