به گزارش روابط عمومی کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان ابوذر اهواز :

بازدید نوروزی مدیر بیمارستان ابوذر از بخش های مختلف مرکز آموزشی درمانی بیمارستان ابوذر اهواز

مدیر مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی کودکان ابوذر در نخستین روز سال نو از بخش های مختلف بازدید، و سال جدید را به کارکنان کشیک تبریک گفت.

دکتر فضل علی زاده مدیر بیمارستان ابوذر در نخستین روز سال از بخش های درمانی و واحد های خدماتی و پشتیبانی بازدید کردند. وی در این دیدار، ضمن تبریک فرارسیدن سال ۱۴۰۲ خورشیدی و آغاز فصل بهار که امسال با رایحه خوشایند ماه سراسر فیض و برکت رمضان عجین و عطر آگین شده، از تلاش های مجدانه و خستگی ناپذیر کارکنان این مرکز در سال گذشته قدردانی نمودند و برای آنان در سال جدید آرزوی سلامتی و موفقیت کردند.