سرپرست کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین(ع)اهواز:

ایستگاه سلامت کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین(ع) اهواز در مصلی امام خمینی(ره)

به منظور پیگیری مطالبات و بررسی مشکلات شهروندان در زمینه مسائل بهداشتی و درمانی، ایستگاه سلامت نماز جمعه اهواز با حضور ریاست محترم بیمارستان و کادر درمان بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع) اهواز برپا شد.

گزارش روابط عمومی کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین(ع) اهواز، به منظور پیگیری مطالبات و بررسی مشکلات شهروندان در زمینه مسائل بهداشتی و درمانی، ایستگاه سلامت نماز جمعه اهواز با حضور ریاست محترم بیمارستان و کادر درمان بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع) اهواز برپا شد.

دکتر شمال شهیتاوی  یک ساعت پیش از آغاز خطبه نماز جمعه با حضور در مصلای نماز جمعه اهواز پاسخگوی مطالبات شهروندان بودند.

برپایی ایستگاه سلامت در مکان‌های عمومی مانند مصلای نماز جمعه فرصت خوبی برای افرادی است که به خاطر مشغله کاری فرصت حضور در مرکاز بهداشتی و درمانی را نداشته که با برپایی ایستگاه سلامت ، مشاوره های بهداشتی و ویزیت پزشکی به صورت رایگان ارائه می شود.