مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان :

ایستگاه سلامت و پاسخگویی در مصلای نماز جمعه اهواز برپا شد

به مناسبت دهه امامت و ولایت و هفته تامین اجتماعی ایستگاه سلامت در مصلای نماز جمعه اهواز برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی و امور فرهنگی مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان :
در ادامه برنامه های هفتگی بسیج جامعه پزشکی مدیریت درمان خوزستان ، روز گذشته جمعه ۲۴ تیرماه به مناسبت دهه امامت و ولایت و هفته تامین اجتماعی ایستگاه سلامتی در مصلای نماز جمعه اهواز  با حضور دکتر  امیرحسین بنی احمد مدیر درمان  ، عبدالرضا روشنی مدیرکل  ، معاونین و جمعی از کارکنان مدیریت درمان و اداره کل تامین اجتماعی خوزستان بر پاشد .

کنترل فشار و قند خون به نمازگزاران  بصورت رایگان انجام  گرفت که با استقبال زیاد  نمازگزاران مواجه شد.
شایان ذکر است تبلیغات محیطی هفته گرامیداشت تامین اجتماعی در مصلی مهدیه امام خمینی اهواز با استفاده از بنرهای مختلف به شکل گسترده ای انجام گرفت.