به همت کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع) اهواز :

ایستگاه سلامت و تندرستی برگزار شد

کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیر المومنین (ع) با همکاری روابط عمومی بیمارستان اقدام به برپایی ایستگاه سلامت و تندرستی نموده است.

به گزارش روابط عمومی کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع) اهواز مورخ یکشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱ و با همکاری کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین (ع) و روابط عمومی بیمارستان با هدف افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه در خصوص سویه امیکرون کرونا، دیابت ، فشارخون ، دردهای مفاصل و … اقدام به  برپایی ایستگاه سلامت و تندرستی نمود که علاوه بر ارائه مطالب آموزشی متنوع به صورت چهره به چهره، توزیع تراکت و پمفلت‌های آموزشی، غربالگری سلامت شامل سنجش فشار خون، اندازه‌گیری قد و BMI و ویزیت رایگان پزشک، مشاورران ارتوپد و تعذیه انجام شد.