مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت شرق اهواز :

ایستگاه سلامت طرح شهید رهنمون در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) اهواز

ایستگاه سلامت طرح شهید رهنمون در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) اهواز روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۴ برگزار شد.

به گزارش مسئول بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت شرق اهواز ایستگاه سلامت طرح شهید رهنمون در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) اهواز روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۴مناسبت دهه امامت و ولایت و عید سعید غدیرخم برگزار شد.
اقدامات انجام شده به شرح ذیل میباشد:

انجام تست قتد خون
اندازه گیری فشارخون
مشاوره های تغذیه ای
مشاوره سلامت روان
و مشاوره های مامایی
ومشاوره های فرزند آوری
دعوت به انجام واکسیناسیون کرونا
توزیع ماسک
توزیع رسانه های آموزشی بهداشتی
و…..
مشاوره های لازم جهت ازدواج و ارائه توصیه های لازم بهداشتی
توسط کارشناسان مراقبین سلامت خانواده وکارشناسان ارشد سلامت روان و تغذیه و مامایی و سفیران سلامت بسیجی
نظارت بررعایت پروتکل های بهداشتی توسط کارشناسان بهداشت محیط