مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان خبر داد :

ایستگاه سلامت در مصلای نماز جمعه شهرستان مسجد سلیمان برگزار شد

به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان ، ایستگاه سلامت در مصلای نماز جمعه شهرستان مسجد سلیمان برپا شد.

به گزارش روابط عمومی کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان، به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان ایستگاه سلامت در محل برگزاری نمازجمعه شهر مسجد سلیمان در روز هفتم مرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.
در این ایستگاه سلامت خدماتی از جمله ویزیت رایگان و مشاوره پزشکی، کنترل فشار خون و اجرای طرح تست قند خون، انجام شد و ۱۵۰نفر از این خدمات رایگان بهره مند شدند.