کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان

ایستگاه سلامت در محل نمایش “دختران سرزمین من” در بهبهان

نمایشگاه دختران سرزمین من با حضور دانشکده علوم پزشکی بهبهان و کانون بسیج جامعه پزشکی برگزار شد .

به همت دانشکده علوم پزشکی بهبهان و کانون بسیج جامعه پزشکی ‚ به مناسبت میلاد حضرت فاطمه معصومه 〈س〉  و روز دختر ‚ نمایشگاه دختران سرزمین من در پارک هنرمندان شهرستان بهبهان برگزار شد .

در این نمایشگاه ایستگاه سلامت ‚ ایستگاه جوانی جمعیت و سلامت با همکاری  یسیج جامعه پزشکی و امور بانوان دانشکده ‚ گروه جوانی جمعیت معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی بهبهان نیز برگزار شد .

دانشکده علوم پزشکی بهبهان و بسیج جامعه پزشکی با هدف ترویج فرهنگ فرزند آوری و جوانی جمعیت ‚ ارائه آموزش و مشاوره در امور خانواده ‚ ازدواج و فرزند آوری ‚ اندازه گیری قند خون و فشار خون و همچنین توزیع تراکت های آموزشی در این نمایشگاه شرکت کرد .