امیری؛ مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک

ایستگاه سلامت در محل برگزاری نماز عید سعید فطر توسط کانون بسیج جامعه پزشکی باغملک انجام شد

حضور کانون بسیج جامعه پزشکی باغملک در محل برگزاری نماز عید سعید فطر و توزیع ماسک رایگان بین نمازگزاران

به گزارش مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک در این ایستگاه سلامت پایش و غربالگری فشار خون ، توزیع ماسک،نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی ، توزیع پمفلت های آموزشی در خصوص رعایت آداب سبک زندگی سالم صورت گرفت.